Tietosuojaseloste – Lehtitarjouksia.com

Tervetuloa lukemaan Lehtitarjouksia.com -sivuston tietosuojaselostetta. Haluamme varmistaa käyttäjien yksityisyyden suojaamisen kaikessa toiminnassamme. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Lehtitarjouksia.com palvelun käyttöä ja sinun henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Kun siirryt Lehtitarjouksia.com sivustolta palveluiden, kauppojen tai lehtien kustantajien verkkosivustoille kehotamme sinua tutustumaan heidän omaan tietosuojaselosteeseensa ja henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn, sillä se saattaa erota meidän selosteestamme.

Rekisterinpitäjä

Lehtitarjouksia.com markkinointirekisteri.

Rekisteröidyt

Sivustolla voit liittyä markkinointirekisteriimme esimerkiksi täyttämällä kyselyitä, osallistumalla kilpailuihin, käyttämällä yhteydenottolomaketta tai uutiskirjeen tilauslomaketta. On kuitenkin tärkeää huomata, että markkinointirekisterissämme ovat vain ne käyttäjät, jotka ovat vapaaehtoisesti antaneet suostumuksensa siihen.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ainoastaan heidän antamansa suostumuksen perusteella. Rekisterin käyttötarkoitus on ennalta määritelty, ja henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai vastaaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä käyttämällä Lehtitarjouksia.com palvelun yhteydenottolomaketta tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen info(at)lehtitarjouksia.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Lehtitarjouksia.com palvelussa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lehtitarjouksia.com ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lehtitarjouksia.com työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Mahdollisesti manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamatta siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen tai tarkentamiseen. Lehtitarjouksia.com suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

Tietosuojaseloste päivitetty: 3.4.2023